Ochrana osobních údajů

 

Kupující tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. 

 

Marek Himer

Slavíkov 32, 798 52 Budětsko

IČ: 66194954

Adresa internetového obchodu: www.himer.cz

 

(dále jen „prodávající“)

 

1. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje nutné k registraci, založení uživatelského účtu a objednávce provedené z webového rozhraní obchodu budou uvedeny pravdivě a správně, a v případě jejich změny bude prodávající informován.

 

2. Kupující souhlasí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely zajištění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

 

3.  Od okamžiku žádosti o registraci prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího:

  • jméno a příjmení,
  • adresu bydliště či místa podnikání,
  • identifikační číslo,
  • daňové identifikační číslo,
  • adresu elektronické pošty,
  • telefonní číslo,
  • historii objednávek,
  • fakturaci,
  • dodací listy,
  • doklady související se smlouvou (dále jen „osobní údaje“),

a to za účelem:

a) plnění práv a povinností prodávajícího, vyplývajících ze smlouvy uzavřené s kupujícím, a ochrany práv a zájmů prodávajícího (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení apod.),

b) zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího.

 

4. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, pak má kupující nárok:

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požádat o ukončení zpracování. Nevyhoví-li prodávající takovéto žádosti, pak má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.

 

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas je možné kdykoliv bezplatně odvolat.

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem poskytnutí souhlasu prodávajícímu.

X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Více informací

Souhlasím s používání cookies
Nesouhlasím s používání cookies